Účasť hasičov z Golianova na birmovke

27.05.2012 21:00

Dňa 27.5. 2012 bola v Golianove za účasti Mons. Viliama Judáka slávená sviatosť birmovania.

Birmovanci boli z celej našej farnosti. Bolo nám cťou, že aj my hasiči z DHZ Golianovo sme mohli svojou aktívnou účasťou prispieť k tejto slávnosti.