Otvorenie zrekonštruovanej hasišskej zbrojnice

22.09.2011 08:22

Dňa 11.09.2011 bola slávnostne otvorená zrekonštruovaná hasičská zbrojnica.